Ostrzeżenie prawne

W tej przestrzeni UŻYTKOWNIK będzie mógł znaleźć wszelkie informacje dotyczące uwarunkowań prawnych, które określają relacje między użytkownikami a nami, jako administratorami tego serwisu. Jako użytkownik ważne jest, aby zrozumieć te warunki przed kontynuowaniem przeglądania touristinpoland.com.

Jako osoba odpowiedzialna za tę witrynę zgadzasz się traktować informacje naszych użytkowników i klientów z zachowaniem wszelkich gwarancji i przestrzegać krajowych i europejskich wymogów regulujących gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych naszych użytkowników. W związku z tym ta strona internetowa ściśle przestrzega RGPD (rozporządzenie (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych) oraz ustawy LSSI-CE 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym.

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

Niniejsze Ogólne Warunki regulują korzystanie (w tym sam dostęp) ze stron internetowych członków serwisu https://tourisminpoland.com/, w tym udostępnianych na nich treści i usług. Każda osoba, która uzyskuje dostęp do strony internetowej https://tourisminpoland.com/ („Użytkownik”) wyraża zgodę na poddanie się Ogólnym Warunkom obowiązującym każdorazowo na portalu https://tourisminpoland.com/.

ZOBOWIĄZANIA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownik zostaje poinformowany i akceptuje, że dostęp do niniejszego serwisu nie oznacza w żaden sposób rozpoczęcia stosunku handlowego z https://tourisminpoland.com/ W ten sposób użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z serwisu, jego usług i treści bez naruszania obowiązujących przepisów prawa, dobrej wiary i porządku publicznego. Korzystanie z sieci w celach niezgodnych z prawem lub szkodliwych lub w jakikolwiek sposób mogących wyrządzić szkodę lub uniemożliwić normalne funkcjonowanie strony jest zabronione. W odniesieniu do zawartości tej strony zabronione jest: jej powielanie, dystrybucja lub modyfikacja, w całości lub w części, chyba że uzyskano zgodę jej prawowitych właścicieli; Jakiekolwiek naruszenie praw dostawcy lub prawowitych właścicieli; Jego wykorzystanie do celów komercyjnych lub reklamowych. Korzystając z serwisu https://tourisminpoland.com/ Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby naruszyć wizerunek, interesy i prawa https://tourisminpoland.com/ lub osób trzecich lub które mogłyby zaszkodzić, uniemożliwić lub przeciążać portal (wskazać domenę) lub które w jakikolwiek sposób uniemożliwiają normalne korzystanie z sieci. Użytkownik musi jednak mieć świadomość, że zabezpieczenia systemów komputerowych w Internecie nie są w pełni niezawodne i w związku z tym https://tourisminpoland.com/ nie może zagwarantować braku wirusów lub innych elementów mogących powodować zmiany w komputerze systemów (oprogramowania i sprzętu) Użytkownika lub w jego dokumentach elektronicznych i zawartych w nich plikach.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Dane osobowe przekazywane przez użytkownika do https://tourisminpoland.com/ mogą być przechowywane w zautomatyzowanych bazach danych lub nie, których własność odpowiada wyłącznie https://tourisminpoland.com/, przy założeniu wszelkich środków o charakterze technicznym. Komunikacja między użytkownikami a https://tourisminpoland.com/ odbywa się bezpiecznym kanałem, a przesyłane dane są rejestrowane dzięki protokołom https, dlatego gwarantujemy najlepsze warunki bezpieczeństwa, aby zagwarantować poufność użytkowników.

ROSZCZENIA

https://tourisminpoland.com/ informuje, że dla użytkowników i klientów dostępne są formularze reklamacyjne. Użytkownik podróży składa reklamację, korzystając z formularza reklamacyjnego lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: informativeabc373@gmail.com
wskazując Twoje imię i nazwisko, zakupioną usługę i/lub produkt oraz podając przyczyny Twojej reklamacji. Użytkownik/kupujący może powiadomić nas o reklamacji, wysyłając wiadomość e-mail na adres: informativeabc373@gmail.com, jeśli chce załączyć następujący formularz reklamacyjny: Usługa/produkt: Nabyte w dniu: Nazwa użytkownika: Adres użytkownika: Firma użytkownika (tylko jeśli jest przedstawiony na papierze): Data: Przyczyna reklamacji:

PLATFORMA ROZSTRZYGANIA SPORÓW

Jeśli może to być dla Ciebie interesujące, możesz również skorzystać z platformy rozstrzygania sporów udostępnionej przez Komisję Europejską, która jest dostępna pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

Zgodnie z postanowieniami art. 8 i 32 ust. 1 akapit drugi ustawy Prawo własności intelektualnej powielanie, rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie, w tym sposób udostępniania, całości lub części zawartości tej strony internetowej w celach komercyjnych celów, w jakimkolwiek wsparciu i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez zgody https://tourisminpoland.com/. Użytkownik zgadza się szanować prawa własności intelektualnej i przemysłowej należące do https://tourisminpoland.com/. Użytkownik wie i akceptuje, że cała witryna internetowa, zawierająca tekst, oprogramowanie, zawartość (w tym strukturę, wybór, układ i prezentację), podcast, zdjęcia, materiały audiowizualne i grafikę, nie będąc wyczerpującą, jest chroniona znakami towarowymi, prawami prawa autorskie i inne uzasadnione prawa, zgodnie z umowami międzynarodowymi, których stroną jest Hiszpania, oraz innymi prawami własności i prawami Hiszpanii. W przypadku, gdy użytkownik lub osoba trzecia uzna, że ​​w związku z wprowadzeniem określonych treści do sieci doszło do naruszenia ich uzasadnionych praw własności intelektualnej, musi powiadomić o tym https://tourisminpoland.com/, wskazując : Dane osobowe zainteresowanego właściciela praw rzekomo naruszonych lub wskazanie reprezentacji, z jaką występuje on w przypadku zgłoszenia roszczenia przez osobę trzecią inną niż zainteresowana strona. Wskazać treści chronione prawami własności intelektualnej i ich lokalizację w sieci, akredytację wskazanych praw własności intelektualnej oraz wyraźne oświadczenie, w którym zainteresowana strona odpowiada za prawdziwość informacji podanych w zgłoszeniu.

LINKI ZEWNĘTRZNE

Strony internetowe https://tourisminpoland.com/ mogą zawierać linki do innych własnych stron internetowych i treści będących własnością osób trzecich. Jedynym celem linków jest zapewnienie Użytkownikowi możliwości dostępu do tych linków. https://tourisminpoland.com/ w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za skutki, które mogą zostać uzyskane przez Użytkownika poprzez dostęp do tych linków. Podobnie, użytkownik znajdzie w tej witrynie strony, promocje, programy partnerskie, które uzyskują dostęp do nawyków przeglądania użytkowników w celu utworzenia profili. Informacje te są zawsze anonimowe i nie identyfikują użytkownika. Informacje podane w tych Witrynach sponsorowanych lub linkach partnerskich podlegają polityce prywatności stosowanej w tych Witrynach i nie będą podlegać niniejszej polityce prywatności. Dlatego gorąco zalecamy Użytkownikom uważne zapoznanie się z polityką prywatności linków partnerskich. Użytkownik, który zamierza ustanowić jakiekolwiek techniczne łącze ze swojej strony internetowej do portalu https://tourisminpoland.com/, musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę https://tourisminpoland.com/ Ustanowienie łącza w żadnym wypadku nie oznacza istnienia powiązań pomiędzy https://tourisminpoland.com/ a właścicielem strony, do której prowadzi link, ani akceptacji lub zatwierdzenia przez https://tourisminpoland.com/ jej treści lub usług

POLITYKA INFORMACJI ZWROTNYCH

Na naszej stronie iw komentarzach dozwolone jest wzbogacenie treści oraz zadawanie pytań. Komentarze niezwiązane z tematyką tej strony, zawierające zniesławienie, pretensje, obelgi, ataki osobiste lub ogólny brak szacunku wobec autora lub innych użytkowników, nie będą akceptowane. Komentarze zawierające informacje, które w oczywisty sposób wprowadzają w błąd lub są fałszywe, a także komentarze zawierające dane osobowe, takie jak adresy prywatne lub numery telefonów, które naruszają naszą politykę ochrony danych, również zostaną usunięte. Podobnie, komentarze utworzone wyłącznie w celach promocyjnych strony internetowej, osoby lub grupy oraz wszystko, co ogólnie można uznać za spam, zostaną odrzucone. Niedozwolone są komentarze anonimowe, jak również komentarze tej samej osoby o różnych pseudonimach. Komentarze, które próbują wymusić debatę lub stanowisko innego użytkownika, również nie będą brane pod uwagę.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dostawca nie udziela żadnej gwarancji ani nie odpowiada w żadnym przypadku za jakiekolwiek szkody, które mogą być spowodowane przez: Brak dostępności, konserwacji i efektywnego działania sieci lub jej usług i treści; Istnienie wirusów, złośliwych lub szkodliwych programów w treści; Nielegalne, niedbałe, oszukańcze lub niezgodne z prawem użycie niniejszej Noty prawnej; Brak legalności, jakości, niezawodności, użyteczności i dostępności usług świadczonych przez podmioty trzecie i udostępnianych użytkownikom w serwisie. Dostawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć z nielegalnego lub niewłaściwego korzystania z tej witryny.

WŁAŚCIWE PRAWO I JURYSDYKCJA

Ogólnie rzecz biorąc, stosunki pomiędzy https://tourisminpoland.com/ a Użytkownikami jego usług telematycznych obecnymi na tej stronie podlegają hiszpańskiemu ustawodawstwu i jurysdykcji oraz sądom.

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań Użytkownika dotyczących niniejszego Regulaminu lub uwag dotyczących portalu https://tourisminpoland.com/ prosimy o kontakt: informativeabc373@gmail.com
W imieniu zespołu tworzącego Tourisminpoland.com dziękujemy za poświęcenie czasu na przeczytanie niniejszej Noty prawnej.

Mamy nadzieję, że podobał Ci się ten artykuł dotyczący informacji prawnej. Mamy nadzieję, że spodobały Ci się załączone artykuły na stronie touristinpoland.com. Pamiętajcie, że ta sekcja komentarzy została stworzona, aby rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące tego, co jest pokazane. turystyka.pl! Chętnie nawiąże kontakt z internautą i poinformuje o wszelkich wątpliwościach.POZDRAWIAM!

Esperamos que te haya gustado este artículo sobre Ostrzeżenie prawne.

Go up

Za Twoją zgodą my i nasi partnerzy używamy plików cookie lub podobnych technologii do przechowywania, uzyskiwania dostępu i przetwarzania danych osobowych, takich jak Twoja wizyta na tej stronie, możesz wycofać swoją zgodę lub sprzeciwić się¨. Czytaj więcej